פרויקט קו סגול תל אביב

QC בהקמת קו מהיר בתל אביב נתיבי תחבורה עירוניים.

הפרויקט כולל עבודות עפר, כבישים, תשתיות תאורה, בקרת רמזורים ותקשורת.