בקרה והבטחת איכות
בפרויקטים מורכבים ועתירי מערכות

שירותי בקרה וניהול המוצעים ע"י חברתנו

ניהול תיאום ופיקוח

ליווי הפרויקט מרגע הקמתו ועד הבאתו לשלב הביצוע.

סיכום הפרויקט

סיום הפרויקט יבוצע רק לאחר סיום כל העבודות בפרויקט, ריכוז מלא ושלם של תמונת אבטחת האיכות וסגירת חשבון סופי של הקבלן המבצע. מנהל הפרויקט ילווה את כל תקופת הבדק של הפרויקט כולל בדיקות, רישום התיקונים הנדרשים ואישור סופי של גמר העבודה לאחר ביצוע התיקונים ותום תקופת הבדק.

הבטחת/בקרת איכות הפרויקט

עמידה בכל שלב משלבי הפרויקט, ביצוע בסטנדרטים ובאיכות מקצועית גבוהה.

שירותים

בקרה והבטחת איכות בפרויקטים מורכבים ועתירי מערכות

QC מקצועי רב תחומי בפרויקטי בנייה, המבוצע על ידי צוותי הנדסה מנוסים. כתיבת תוכניות ונהלי QC, תוכניות בדיקה, אימות עמידה בבנייה לתכנון, מפרטים, לתקנים ולפרקטיקה הנדסית טובה.

הבטחת איכות - QA

QA מקצועי רב תחומי בפרויקטי בנייה.

ביצוע אימות תכנון, כתיבת תוכניות ונהלים QA, תוכניות בדיקה והערכת איכות.
אימות ביצועים נאותים של צוותי QC.

בדיקת שטח

בדיקת שטח מקצועית בפרויקטים אזרחיים ותשתיות.
כתיבת מפרט למגוון רחב של עבודות הנדסיות ומתן פתרונות טכניים באתר.

ניהול תכנון

ניהול כל הגורמים המקצועיים וביצוע אינטגרציה ביניהם על ידי מהנדסים מומחים וביצוע אינטגרציה בין כל גורמי המקצוע לקבלת תוכניות מפורטות בביצוע.

ניהול פרויקטים

ניהול הפרויקט על ידי צוות מהנדסים ואנשי מקצוע מרמת הקמת הפרויקט ועד למסירה הסופית כולל קבלת טופס אכלוס כנדרש

תכנון חשמל

תכנון חשמל ותקשורת על ידי מהנדסים מומחים מרמת תכנון מוקדם ועד תכנון מפורט כולל כתבי כמויות ומפרטים טכנים.

שילה מהנדסים בעלת שנות ניסיון רבות בכלל תחומי הבקרה והניהול בפרויקטי בנייה ותשתיות.

שילה מהנדסים מרכזת בפעילותה שירותי בקרה ואבטחת איכות ומנוהל ע”י דודו ונונו, מהנדס במקצועו.

חברת שילה מהנדסים בע”מ נוסדה בשנת 2013 ומעסיקה מהנדסים והנדסאים.
החברה דינמית, בעלת מערכת קשרי עבודה וניסיון מקיף, לתאום בכל המישורים
הכלכלי הפרוגרמאתי וההנדסי עם רשויות התכנון, מוסדות, משרדי ממשלה, ורשויות
מוסמכות אחרות.

אנו מייחסים חשיבות רבה לקשר ולתיאום שוטף עם הלקוח, הן בסקטור הציבורי והן
בסקטור הפרטי, ונותנים מענה בכל שלבי הפרויקט החל מבקרת תכנון , לבקרת
כמויות, מפרטים, חוברת פרטים פיקוח וביצוע.

לחברה ניסיון של שנים רבות במסגרות פעילויות שונות בעבר מול משרדים
ממשלתיים.

לקוחות שעובדים איתנו

הגשת מועמדות למשרה