פרויקט קו אדום

QC בהקמת תחנות תת”ק עבור נתיבי תחבורה עירונים – 10 תחנות תת”ק ו 1 עילית .

הפרויקט כולל הקמת תחנות תת קרקעיות, ביצוע עבודות גמר וכל האלמנטים המערכתיים – תאורה, חשמל, אינסטלציה, כיבוי אש ומיזוג אוויר.