פרויקט מסילה מזרחית

QC בהקמת תחנות רכבת וקו רכבתי מחבר באורך של כ 65 ק”מ.

הפרויקט כולל הקמת תחנות רכבת ברשות שדות התעופה, אלעד ושדרוג התחנה בראש העין, ביצוע עבודות הקמה וגמר וכל האלמנטים המערכתיים –  תאורה, חשמל, אינסטלציה, כיבוי אש ומיזוג אוויר.