פרויקט הנתיבים המהירים

QC בהקמת קו מהיר בנתיבי איילון כביש 20 באורך של כ 20 ק”מ.

הפרויקט כולל הקמת גשרים ומחלפים עבודות עפר כבישים תשתיות תאורה ותקשורת.